Home

MeBalconyERIK RÉDLI
Journalist, personal trainer, former teacher. Writing about fitness, economy & travel. Interested in self-development & communication. Relaxing by sports, rock music and meeting people & places.

ERIK RÉDLI
Novinár, osobný tréner, bývalý učiteľ. Píšem o fitness, ekonomike a cestovaní. Zaujímam sa o seba-rozvoj a komunikáciu. Relaxujem pri športe, rockovej hudbe a spoznávaní nových ľudí a krajín.

More about me                     Viac o mne

Advertisements